ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปรีชา นาลนิ่ม อาจารย์ประจำภาควิชาทัศนศิลป์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปรีชา นาลนิ่ม อาจารย์ประจำภาควิชาทัศนศิลป์ และอาจารย์กฤษณา โมคศิริ ศิษย์เก่าภาควิชาทัศนศิลป์ ทีได้รับคัดเลือก ให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นใน โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ครั้งที่ 7

12744734_983016851747063_1780548038399178340_n

ข่าว : page ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม