ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวธนธร สรรพกิจจำนง ศิษย์เก่า ภาควิชาทัศนศิลป์ ที่ได้รับรางวัล ช้างเผือก จากการประกวดศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่ 5

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวธนธร สรรพกิจจำนง ศิษย์เก่า ภา … อ่านเพิ่มเติม ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวธนธร สรรพกิจจำนง ศิษย์เก่า ภาควิชาทัศนศิลป์ ที่ได้รับรางวัล ช้างเผือก จากการประกวดศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่ 5