คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ตนุพล เอนอ่อน ที่ได้รางวัลที่ 2 ในการประกวดงานจิตรกรรมเพรชยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1