ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์พรสวรรค์ นนทะภา และ นางสาวสุนันทา ผาสมวงศ์ ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่ได้รับเหรียญเงิน จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 62

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีก … อ่านเพิ่มเติม ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์พรสวรรค์ นนทะภา และ นางสาวสุนันทา ผาสมวงศ์ ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่ได้รับเหรียญเงิน จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 62