ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สมัครเข้าร่วมในโครงการให้ทุนสนับสนุนนิสิตปริญญาตรีเพื่อฝึกงาน ณ ต่างประเทศ (MSU Outbound Intermship) ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่ 3)

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม