คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งนักกิจการนิสิต เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

12-ประกาศ