รับสมัครโครงการเพชรพระพิฆเนศวร (รอบที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2559

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

โครงการเพชรพระพิฆเนศวร ประจำปีการศึกษา 2559 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้

ดาวน์โหลดใบสมัคร ดาวน์โหลดข้อมูลการสมัคร

Screen Shot 2559-06-16 at 09.45.32