รับสมัครพนักงานวิชาการ วุฒิปริญญาโท-เอก สาขา ศิลปะการละคร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (งบประมาณแผ่นดิน) ด่วนนนนน!!!