ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-นักกิจการนิสิต