เชิญชวนศิลปินทุกท่านเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี : UOB Painting of the Year ประจำปี 2559

UOB ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี : UOB Painting of the Year ประจำปี 2559ชิงเงินรางวัล พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าประกวดในระดับอาเซียน

วัตถุประสงค์ของการประกวด
เพื่อสร้างความตระหนักรู้และแสดงความชื่นชมต่อเหล่าศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าในภูมิภาคอาเซียน

รูปแบบของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 • ผลงานจิตรกรรมสองมิติที่สร้างสรรค์จากเทคนิคใดก็ได้ เช่น สีอะคริลิค สีบาติก พู่กันจีน เครยอน หมึก สื่อผสม สีน้ำมัน สีน้ำ หรือสื่อประเภทอื่น
 • ผลงานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวดสามารถใช้เทคนิคการตัดแปะ (collages) สร้างลายนูน (two-dimensional embossed paintings) และภาพวาดแบบสามมิติ (three-dimensional paintings) ได้ แต่จะต้องมีความหนาจากพื้นผิวไม่เกิน 5 ซม.
 • ผลงานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวดจะใส่กรอบหรือไม่ใส่กรอบก็ได้ โดยมีขนาดความสูงและความกว้าง (รวมกรอบรูป – ถ้ามี) ต้องไม่เกินด้านละ 180 ซม.
 • ไม่มีการกำหนดหัวข้อในการประกวด

เกณฑ์การประกวด

 • เกณฑ์การประกวดประเภทศิลปินอาชีพ
  สำหรับศิลปินผู้มีประสบการณ์หรือมีผลงานเป็น portfolio ต้องเคยจัดแสดงผลงานแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม (ยกเว้นการจัดแสดงผลงานเพื่อจบการศึกษา) หรือมีหอศิลป์หรือแกลเลอรี่ส่งเป็นตัวแทนเข้าประกวด หรือเคยได้รับรางวัลจากการประกวดงานศิลปะที่เป็นที่ยอมรับ (ยกเว้นการประกวดในสถานศึกษา)
 • เกณฑ์การประกวดประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น
  เปิดกว้างสำหรับศิลปินทุกท่านที่กำลังศึกษาด้านศิลปะ กำลังเริ่มต้นก้าวแรกสู่การเป็นศิลปินอาชีพ หรือเพียงแค่มีใจรักการวาดภาพ

กำหนดระยะเวลา และการเปิดรับผลงาน

 • ศิลปินที่พำนักอยู่ในประเทศไทยสามารถเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2559 ได้โดยส่งผลงานพร้อมใบสมัครระหว่างวันที่ 23 ถึง 25 กันยายน 2559 เวลา 8.30-16.00 น. ณ จุดรับผลงานแห่งใดแห่งหนึ่งจาก 4 แห่งต่อไปนี้
  • ภาคกลาง ที่หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
   เลขที่ 31 ถ.หน้าพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  • ภาคเหนือ ที่หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   เลขที่ 239 ถ.นิมมานเหมินทร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   เลขที่ 123 หมู่ 6 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
  • ภาคใต้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
   เลขที่ 140 หมู่ 4 ต.เขารูปช้าง อ. เมือง จ.สงขลา 90000
 • โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและตรวจสอบกฏและกติการในการประกวดเพิ่มเติมได้ทาง www.uobpoy.com หรือขอรับใบสมัครได้ที่สาขาของธนาคารยูโอบีทุกแห่งในประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย
 • ผู้ สมัครที่ได้รับคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายจะได้รับการแจ้งทางโทรศัพท์ภายในวัน ที่ 6 ตุลาคม 2559 โดยพิธีประกาศและมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะจะมีขึ้นในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

รายละเอียด ไทย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร. 043-754-384 คุณสุดารัตน์ สอนบัว คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Cr news : http://contestwar.com/contest/12283

2016-UOB-POY_Entry-Form_TH