ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง กรรมการสภาคณาจารย์ ชุดที่ 12 ในวันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2559

ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง กรรมการสภาคณาจารย์ ชุดที่ 12 ในวันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2559

เลือกตั้งล่วงหน้า วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 15.00 o น.

หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า

  • หน่วยที่ 1 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 1 (เขตพื้นที่ในเมือง)
  • หน่วยที่ 2 สำนักงานสภาคณาจารย์ อาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร 1 (เขตพื้นที่ขามเรียง)

Screen Shot 2559-07-08 at 10.22.25

update

รายละเอียดในการเลือกตั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ ชุดที่ 12 (พ.ศ.2559-พ.ศ.2562)update

update รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ ชุดที่ 12 (พ.ศ.2559-พ.ศ.2562)