โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น เพื่อส่งเสริม “การประหยัดพลังงานสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว“ ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลทั้งสิ้น 64,000 บาท

ขอเชิญชวน นักศึกษาที่สนใจ

สมัครเข้าร่วม โครงการประกวดหนังสั้น

เพื่อส่งเสริม “การประหยัดพลังงานสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว“

ประกวดภาพยนตร์สั้น โดยคุณปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้กำกับภาพยนต์และผู้ควบคุมการสร้างชื่อดัง ให้เกียรติเป็นกรรมการตัดสิน ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลทั้งสิ้น 64,000 บาท

ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทั่วประเทศ ไม่จำกัดคณะและสาขาที่ศึกษาอยู่ เข้าร่วมโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว สมัครออนไลน์ และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :http://contest.bru.ac.th/

ดาวน์โหลด

รายละเอียดโครงการ

เอกสารรายละเอียดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น  ดาวน์โหลด

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

ใบสมัครโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น ดาวน์โหลด

 

Screen Shot 2559-07-11 at 11.33.05

13310458_10154278314734146_3759439916512714063_n

ที่มา : facebook/buriram.rajabhatU