รองศาสตราจารย์ศิริมงคล นาฏยกุล แห่งภาควิชาศิลปะการแสดงได้เขียนหนังสือสารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรมเรื่อง มั๊วเวียดนามวัฒนธรรมบัลเล่ต์แห่งกรุงฮานอย

ปกมั๊วรองศาสตราจารย์ศิริมงคล นาฏยกุล แห่งภาควิชาศิลปะการแสดงได้เขียนหนังสือสารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรมเรื่อง มั๊วเวียดนามวัฒนธรรมบัลเล่ต์แห่งกรุงฮานอย ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่วงวิชาการทางด้านศิลปะการแสดงในประเทศไทย และเพื่อเป็นการตอบรับกระแสการเปิดประชาคมวัฒนธรรมอาเซียน ตามนโยบาย CLMTV ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สนใจสั่งซื้อได้ที่ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย