โครงการกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ทุนพลเอกเปรม

 

ติดต่อขอรับใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2559 เท่านั้น

ณ ห้องพัฒนาวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พี่แอน เลขาภาควิชาทัศนศิลป์