ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 12 สิงหา มหาราชินี

ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ลานชั้น 1 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะบัญชีและการจัดการ (เขตพื้นที่ขามเรียง)

3762-รับ-4