พานาโซนิค เชิญชวนศิลปินรุ่นใหม่ ประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยครั้งที่ 18 ชิงรางวัล 1 แสนบาท

559000008016501

ริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัดร่วมกับ กรมศิลปากร เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานจิตรกรรมเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แห่งชีวิต” ในการประกวดผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ครั้งที่ 18

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปินรุ่นใหม่มีโอกาสนำเสนอผลงานศิลปะรูปแบบใหม่โดยใช้จินตนาการได้อย่างอิสระ โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย สร้างสรรค์ผลงานขึ้นด้วยฝีมือและความคิดของตนเอง ไม่เคยนำแสดงและส่งประกวดที่ใดมาก่อน คนละไม่เกิน 3 ชิ้น ขนาดของผลงานรวมกรอบไม่เกิน 2 เมตร

คณะกรรมการผู้ร่วมตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี, อาจารย์ธงชัย รักปทุม, ศาสตราจารย์เดชา วราชุน, ศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก, ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง และ ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ เป็นต้น

โดยสถานที่และกำหนดส่งผลงานได้แก่ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2559 / คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 27 สิงหาคม 2559 / คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 28 สิงหาคม 2559 / คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 / วิทยาลัยช่างศิลป นครศรีธรรมราช ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 / คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ ในวันที่ 1-2 กันยายน 2559

สำหรับผู้ชนะเลิศรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล จะได้รับเงินรางวัลๆละ 75,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3 จำนวน 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัลๆละ 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ รางวัลดีเด่น จำนวน 10 รางวัล ได้รับประกาศนียบัตรและโล่เกียรติคุณ โดยทุกรางวัลจะได้รับ ผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงไมโคร ซิสเต็มส์ พานาโซนิค 1 เครื่อง

  ประกาศผลการตัดสิน ใน วันที่ 9 กันยายน 2559 โดยจะมีพิธีมอบรางวัลและแสดงนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 9-27 พฤศจิกายน 2559 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2282-8525 และ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัทพานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2731-8888 ต่อ 2911, 2918