ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา ทศวรรษต่อไป…กับการวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้กำหนดที่จะจัดสัมมนา “ทศวรรษต่อไป…กับการวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย” ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหา 2559 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น1 อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ (โรงแรมเซ็นทาราขอนแก่นเดิม)อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เพื่อให้การสัมมนาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงใคร่ขอเชิฯท่านและหรือบุคลากรในสังกัดที่มีประสบการณืหรือความสนใจด้านการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเข้าร่วมสัมมนา“ทศวรรษต่อไป…กับการวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย” ในวันและเวลาดังกล่าวทั้งนี้หากท่านประสงค์เข้าร่วมสัมมนาโปรดส่งแบบตอบรับตามที่แนบมานี้ไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559

เอกสารเพิ่มเติม >> click-here416

Cr : mdresearch.kku