ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการจำนวน 49 รายการ ของคณะศิลปกรรมศาสตร์

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดฯ-49-รายการ