โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์หรือ UMAP Student Connection Online Project (USCO) ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์หรือ UMAP Student Connection Online Project (USCO) ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 ไปยังกลุ่มกิจการต่างประเทศและสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณจีรนันท์ สุทธิจันทร์ โทร. 043-754241 ภายใน #1338

 

พี่มีน