คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินกับ อาจารย์ทรรณรต ทับแย้ม อาจารย์สาขาศิลปะการละคร และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ กับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดหนังสั้น ” หัวเรื่องคุณธรรมจริยธรรมการใช้สื่อ “

คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินกับ

อาจารย์ทรรณรต ทับแย้ม

อาจารย์สาขาศิลปะการละคร และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ กับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดหนังสั้น ” หัวเรื่องคุณธรรมจริยธรรมการใช้สื่อ “

ในโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ สร้างวัตนธรรมมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 และรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททั่วไป

ผลงานเรื่อง ” ความสุข ? ”
ในโครงการประกวดหนังสั้น ” ความสุขเล็กๆ ของนิสิต มมส. ”
ประจำปี 2559 ถึงเป็นคำสำเร็วก้าวแรกที่เล็กๆ ทางคณะหวังว่าอาจารย์จะนำพานิสิตก้าวไปสู่ก้าวที่ใหญ่ขึ้นตามลำดับไป

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=L96zcRAvS1I[/embedyt] [embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=OsKMLrhYZ8I[/embedyt]