คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินกับ อาจารย์ทรรณรต ทับแย้ม อาจารย์สาขาศิลปะการละคร และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ กับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดหนังสั้น ” หัวเรื่องคุณธรรมจริยธรรมการใช้สื่อ “

คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินกับ อาจารย์ทรรณรต ทับแย้ม … อ่านเพิ่มเติม คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินกับ อาจารย์ทรรณรต ทับแย้ม อาจารย์สาขาศิลปะการละคร และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ กับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดหนังสั้น ” หัวเรื่องคุณธรรมจริยธรรมการใช้สื่อ “