กำหนดการทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559

กำหนดการทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559

ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2559

ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และวัดพระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

20160928173102

 

ภาพ : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม