รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

17-ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว-ตำแหน่ง-เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์