รศ.ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการแสดงได้เขียนบทความพิเศษเรื่อง มโนห์ราบัลเล่ต์ รัชกาลที่ 9 ลงเผยแพร่ใน มติชนออนไลน์ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559

รศ.ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการแสดงได้เขียนบทความพิเศษเรื่อง มโนห์ราบัลเล่ต์ รัชกาลที่ 9 ลงเผยแพร่ใน  มติชนออนไลน์ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 เพื่อเป็นการถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อ ให้ประชาชนชาวไทยได้รับรู้ถึงพระอัฉริยภาพอีกแขนงหนึ่งของพระองค์ท่านที่คนไทยไม่ค่อยรู้จักมากนัก

อ่านบทความได้ที่ >>>  http://www.matichon.co.th/news/332397