รศ.ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการแสดงได้เขียนบทความพิเศษเรื่อง มโนห์ราบัลเล่ต์ รัชกาลที่ 9 ลงเผยแพร่ใน มติชนออนไลน์ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559

รศ.ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการแสดงไ … อ่านเพิ่มเติม รศ.ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการแสดงได้เขียนบทความพิเศษเรื่อง มโนห์ราบัลเล่ต์ รัชกาลที่ 9 ลงเผยแพร่ใน มติชนออนไลน์ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559