ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการรถตู้ ขนาด 16 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน

image5821