รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ โครงการเพชรพระพิฆเนศวร (รอบที่ 1-3)

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ โครงการเพชรพระพิฆเนศวร (รอบที่ 1-3) คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560

อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

โครงการเพชร-1-3
image52741