ประชาสัมพันธ์ โครงการจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ

ประชาสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต จะจัดโครงการ “มมส จิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ” วันที่ 15-17 มกราคม 2560 ณ สนามหลวงและพระบรมราชวัง จึงขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิตที่สนใจแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม และขออนุเคราะห์สนับสนุนของบริจาคได้ที่กลุ่มงานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต ภายในวันที่ 9 มกราคม 2560

6122-รับ