คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ กับการแสดง “มโนห์ราบัลเลต์รัชกาลที่ 9”

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่กับการแสดง “มโนห์ราบัลเลต์รัชกาลที่ 9”

เนื่องในงานรวมใจภักดิ์ รักนิรันดร์ ร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560 ณ Creative Park ประตูเมือง เทศบาลนครขอนแก่น

ตั้งแต่วันที่ 25-31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา

                       คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับความไว้วางใจจากเทศบาลนครขอนแก่นให้ผลิตการแสดงในนามจังหวัดขอนแก่นเพื่อร่วมเชิดชูเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยผลิตการแสดงบัลเลต์พระราชทานเรื่อง มโนห์รา ฉบับย่อ พระอัจฉริยภาพที่คนไทยน้อยคนนักจะรู้จัก ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมตลอดระยะเวลาของการแสดง 13 รอบเป็นอย่างมาก การแสดงในครั้งนี้กำกับการแสดงโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล อาจารย์เอกชัย ไก่แก้วและอาจารย์อรรจมาภรณ์ ชัยวิสุทธิ์    ทำการแสดงโดยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก ภาควิชาศิลปะการแสดง  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำนวยการผลิตโดย เทศบาลนครขอนแก่น และรศ.ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

No Images found.