ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประสิทธิ์ วิชายะ อาจารย์อดุลย์ บุญฉ่ำ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิต เทศนา

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประสิทธิ์  วิชายะ   อาจารย์อดุลย์  บุญฉ่ำ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิต  เทศนา  อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจัดแสดงภาพวาดและปฏิบัติการสร้างสรรค์งานศิลป์    3 ท่าน จากศิลปินแห่งชาติและศิลปินชั้นนำของไทย 20 ท่าน

248960