ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคคลทั่วไปที่สนใจสมัครสอบ TOEIC เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. – 17 มี.ค. 2560 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.)

ขอเชิญนิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคคลทั่วไปที่สนใจสมัครสอบ TOEIC เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. – 17 มี.ค. 2560 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.)  TOEIC