ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารพัฒนา : จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ”

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารพัฒนา : จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ” วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-17.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์

__________________________________

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

1160-รับ-ยัง