ศิลปการแสดง คว้าชัยเหรียญทอง เวทีการเต้นระดับชาติ

ขอแสดงความยินดี กับนิสิตเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก ภาควิชาศิลปะการแสดง ประสบความสำเร็จคว้าชัยเหรียญทองเวทีการเต้นระดับชาติ และครองตำแหน่ง The Best Ballet Dance

สุดยอดนักบัลเลต์ศิลปกรรมศาสตร์ มมส.คว้าชัยเหรียญทอง

เวทีการเต้นระดับชาติและครองตำแหน่ง The Best Ballet Dancer

              เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริมงคล นาฏยกุลและอาจารย์อรรจมาภรณ์     ชัยวิสุทธิ์ได้นำนิสิตเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก ภาควิชาศิลปะการแสดง เข้าร่วมการแข่งขันการเต้นในรายการ Bunditpatanasilpa institute Dance Competition 2017 โดยประสบความสำเร็จสูงสุดในการได้รับเหรียญทองถึง 3 เหรียญจากการประกวดโดยแบ่งออกเป็นประเภท Solo ballet จำนวน 1 เหรียญคือนายชนกานต์ พันธ์พิจิตร   และการเต้นกลุ่มประเภทนาฏยศิลป์ร่วมสมัยจำนวน 2 เหรียญ นอกจากนั้นยังได้รับเหรียญเงินจำนวน 3 เหรียญจากการ   เต้นประเภท Solo Ballet และเหรียญทองแดงจำนวน 1 เหรียญจากประเภท Solo Ballet เช่นเดียวกัน

               ที่สำคัญที่สุดคือ นายชนกานต์ พันธ์พิจิตร นิสิตเอกบัลเลต์ชั้นปีที่ 4 จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ยังได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกาศให้เป็นผู้สมควรได้รับรางวัล The Best Ballet Dancer จากจำนวน     นักเต้นบัลเลต์ทั้งหมดที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นรางวัลที่การันตีคุณภาพของการเรียนการสอนและคุณภาพของ นักเต้นบัลเลต์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ก้าวขึ้นสู่การยอมรับสูงสุดของเวทีการเต้นระดับประเทศในครั้งนี้

17409812_1894350324143679_390954411_n

17372986_10155090001478670_443365012_o

17409730_10155090000988670_678531967_n

17409867_10155090000878670_905240058_n

17409886_10155090001143670_107648577_n

17439787_10155090001393670_420182069_n

17439880_10155090001738670_319195584_n