รายงานสรุปผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558-2559

ประชาสัมพันธ์ รายงานสรุปผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558-2559

รวมเล่มงานพระราชทานปริญญาบัตร-2558-2559