ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัย ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัย Fulbright Junior Research Scholarship Program (JRS) Thai Visiting Scholar Program (TVS), และ U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปี 2561

ผู้สนใจสมัครชิงทุน สามารถเข้าไปดูรายละะเอียดและกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่
http://application.fulbrightthai.org/

scholar

download