พิธีเปิด นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 สัญจร ณ หอศิลป์จัมปาศรี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัมหาสารคาม (ม.เก่า)