หนังสือ “วรรณกรรมการแสดงบัลเล่ต์” เป็นหนังสือที่รวบรวมวรรณกรรมเด่นๆ 17 เรื่องยอดนิยมมาไว้ในเล่มเดียวกัน

หนังสือ “วรรณกรรมการแสดงบัลเล่ต์” เป็นหนังสือที่รวบรวมวรรณกรรมเด่นๆ 17 เรื่องยอดนิยมมาไว้ในเล่มเดียวกัน ..อ่านง่าย เหมาะกับทุกคน โดยเฉพาะครูและนักเรียนบัลเล่ต์ เป็นคู่มือทำการแสดง…มีขายแล้วที่ร้าน Sansha dance shop
ราคาเล่มละ 180 ฿

เขียนโดย :
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล
ภาควิชาศิลปะการแสดง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม