!!! ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของ ศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34 (สัญจร)!!!

หอศิลป์พระพิฆเนศวร คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอเรียนเชิญชมนิทรรศการ
การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของ
ศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34 (สัญจร)

นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของ
ศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34 (สัญจร)
ได้นำมาจัดแสดง ณ หอศิลป์พระพิฆเนศวร 1,2
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชม
นิทรรศการได้ตั้งแต่
วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ ถึง
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.
ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ปิดวันเสาร์และอาทิตย์ขอเชิญชม