ประกาศผลการพิจารณาทุน”ทุนเงินรายได้” ปีงบประมาณ 2561

ประกาศผลการพิจารณาทุน”ทุนเงินรายได้” ปีงบประมาณ 2561
……………………………………………………………………….
ขอให้ผู้มีรายชื่อได้ดำเนินการส่งเอกสารเพื่อรับทุนดังนี้
1.สำเนาบัตรประชาชนนิสิต 1 แผ่น
2.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของนิสิต เท่านั้น 1 แผ่น
ให้ผู้รับทุนได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ก่อนเวลา 16.00 น.
ส่งเอกสาร ณ ห้องพัฒนานิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์

<<ดาวโหลดเอกสาร >>