!!มาแล้วเปิดจอง !!!แบบฟอร์มสำหรับการขอใช้พื้นที่หอศิลป์พระพิฆเนศวร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แบบฟอร์มสำหรับการขอใช้พื้นที่หอศิลป์พระพิฆเนศวร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สามารถดาวน์โหลดตามลิงค์ด้านล่างนี้ หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตนุพล เอนอ่อน ผู้จัดการหอศิลป์พระพิฆเนศวร
0817999255 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
………………………………………………………………………………………..
https://drive.google.com/open…