!!เปิดแล้ว!!!รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561

!!เปิดแล้ว!!!รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 – สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 มีนาคม 2561 – สมัครด้วยตัวเอง วันที่ 15-16 มีนาคม 2561 ที่สำนักงานบัญฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทร 043-754-412 รายละเอียดและการสมัครออนไลน์ สามารถเข้าไปดูได้ตามลิงค์นี้นะครับ 🙂

https://grad.msu.ac.th/admission/index.php