!!แจ้งเตือนระวัง!! แจ้งข้อมูลการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ พบผู้ป่วยจำนวน 171,930 คน

!!โปรคระวัง!! แจ้งข้อมูลการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ พบผู้ป่วยจำนวน 171,930 คน