!!ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ยุทธนา ไพกะเพศ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ที่ได้ผ่านการอบรมในโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ครุศิลป์ รุ่นที่9 ประจำปี2561และได้รับคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่น 1 ใน 10 คน

!!ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ยุทธนา ไพกะเพศ อาจารย์ประจำหลัก … อ่านเพิ่มเติม !!ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ยุทธนา ไพกะเพศ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ที่ได้ผ่านการอบรมในโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ครุศิลป์ รุ่นที่9 ประจำปี2561และได้รับคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่น 1 ใน 10 คน