ย้อนชมภาพแห่งความสุข ครั้งที่ 16โครงการสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์และการสัมมนาเปิดโลกศิลปกรรมศาสตร์” ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ย้อนชมภาพแห่งความสุข ครั้งที่ 16โครงการสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์และการสัมมนาเปิดโลกศิลปกรรมศาสตร์” ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561