ขอเชิญร่วมงานอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง Bone Histology วันที่ 26 กุมภาพันธ์ เวลา 10:00 -12:00 น.

ขอเชิญร่วมงานอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง Bone Histology วันที่ กุมภาพันธ์ เวลา 10:00 -12:00 น.

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ตั้งอยู่ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการและวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
โทรศัพท์. 043 – 754373 ต่อ 3049 /โทร./โทรสาร 043 – 754373

<< Download >>