!!! ประกาศ !!! ด่วน นิสิต คณาจารย์ และผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 40 ประจำปี 2561

!!! ประกาศ !!! ด่วน นิสิต คณาจารย์ และผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 40 ประจำปี 2561 – จิตรกรรมไทยประเพณี เงินรางวัล 200,000 บาท – จิตรกรรมไทยแนวประเพณี เงินรางวัล 200,000 บาท – จิตรกรรมร่วมสมัย เงินรางวัล 200,000 บาท *ติดต่อรับใบสมัครได้ที่ห้องคณบดี ชั้น 1 กับ พี่