ขอแสดงความยินดีกับ สุนันทา ผาสมวงษ์

ข้อมูลจากเพจ www.facebook.com/bkkartbiennale