เชิญร่วมงาน ป่ะลองอาร์ท

เชิญร่วมงาน ป่ะลองอาร์ต เฟสติเวรลครั้งที่ 3

วันที่ 23 – 25 เมษายน 2561

เวลา 16.30 – 00.00 น.

ณ พิพิธภัณฑ์มมส.