ภาพบรรยากาศสอบสัมภาษณ์ 23 เมษายน 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม