การยืนยันสิทธิ์สำหรับการรับแบบโควตา

ระบบ Clearing House รอบที่ 2 โควตา
เปิดให้ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 3 พ.ค.61 เวลา 12.00 น. – วันที่ 6 พ.ค. 61 เวลา 23.59 น.
สามารถยืนยันสิทธิ์ได้ที่ http://app.cupt.net/tcas61clh2/index.php
***หากไม่เข้าไปดำเนินการอะไรในระบบ ระบบจะนับว่าสละสิทธิ์โดยอัตโนมัติ

สอบถามเกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษา ติดต่อ กองบริการการศึกษา 043-754377, 043-754333 ต่อ 1202,1203,1204
สอบถาม การรายงานตัว การชำระค่ารายงานตัว ค่าธรรมเนียมการศึกษา เอกสารการรายงานตัว การสละสิทธิ์ ติดต่อ กองทะเบียนและประมวลผล
043-754234, 043-754-321-40 ต่อ 1205,1206,1207,1208,1209,1210